Vilkår og betingelser


Alle kort er personlige
Kort gjelder kun ett semester
Kort kan ikke overføres til andre
Kjøpt kort kan ikke refunderes

Subsdans tar forbehold om feil og mangler i forbindelse med alt publisert materiale på vår hjemmeside, bookingsystem og facebookside. Det vil være løpende endringer av informasjon og Subsdans hverken garanterer eller står til ansvar for denne informasjonen. Subsdans er ikke ansvarlig for virus eller elektronisk overføring i forbindelse med hjemmesiden eller facebooksiden. Det anbefales at du selv tar egne forholdsregler i forbindelse med dette.

Les mer om personvern og konfidensialitet her