Veiledning – ung/voksen

KOMPENSASJON FOR HØSTEN 2020:
For å kompensere for tapt undervisning for ungdom/voksen høsten 2020, tilbyr vi de som har vært elever hos oss i høst fire ekstra uker med undervisning fra uke 21-24 (stengt 2. pinsedag, mandag 24. mai). Meld deg på klasser for disse fire ukene ved å velge “HØST-elev 2020”.

ELEVER FOR VÅREN 2021:
I uke 21-24 fortsetter vi med å tilby danseklasser for ung/voksen, og du kan melde deg på de klassene som du var meldt på denne våren med ditt klippe- eller semesterkort.

DROP-IN UKE 21-24 2021:
Ønsker du å droppe inn i uke 21-24 kan du kjøpe vanlig drop-in og melde deg på ønskede klasser.

Melde seg på ung-/voksenklasser:
1. Ny elev? Opprett profil. Ikke ny elev? Logg inn med eksisterende profil.
2. Velg “UNG/VOKSEN” oppe til høyre og velg deretter ønsket klasse via “Sign Up Now”.
3. Ønsker du å sikre plassen din for hele semesteret velg da gjeldende “Start date” og siste “End date” til høyre via de to nedtrekksmenyer til høyre under “Recurring Options”.
Velg derefter “Make recurring reservation”.
4. Trykk “OK” til “You do not have enough credits for this recurring reservation. Would you like to make a purchase?”
5. Gjennomfør ønsket kjøp.
6. Ønsker du å melde deg på flere klasser gjentar du da punkt 2. og 3.
Har du kjøpt riktig kort for disse klassene vil du ikke blive sendt videre til punkt 4. og 5.
Viktig! Hvis du prøver å melde deg på en klasse som er full så kan du evt. prøve å melde deg på fra en senere uke (Punkt 2. trykk på pil til høyre ved “Week” øverst for å gå frem i tid). Det er mulig atdet er ledig plass senere i semesteret.

Subsdans tar ikke ansvar for feilpåmelding eller manglende påmelding. Det er elevens eget ansvar å sjekke om man er meldt på ønsket klasse.

—> VIDERE TIL PÅMELDING OG BETALING