Veiledning – ung/voksen

NB! Ung/voksen VÅR 2021. Ingen gratis prøveuke dette semesteret pga. Covid-19. På grunn av covid-19-pandemien er det begrenset antall plasser per klasse; kun 20 plasser i begge saler. Dette betyr at man må melde seg på for HELE semesteret når det gjelder de klassene som man ønsker å følge (uansett om man har semesterkort eller klippekort) hvis man vil sikre seg plass hver uke. Dette betyr også at det er veldig viktig å melde seg av så snart man vet hvis det er en dag man ikke kan komme. På den måte vil en annen kunne få den plassen. Det er fortsatt mulig med drop-in og mulig å bruke sine klipp på ulike klasser, men risikoen for at man ikke kan få plass er større enn vanlig. Vi anbefaler å booke i god tid i forveien uansett om du ska booke faste klasser, ubrukt klipp eller drop-in.
Har man ikke meldt seg av klassen før den starter vil klipp bli trukket uansett.

Melde seg på ung-/voksenklasser:
1. Ny elev? Opprett profil. Ikke ny elev? Logg inn med eksisterende profil.
2. Velg “UNG/VOKSEN” oppe til høyre og velg deretter ønsket klasse via “Sign Up Now”.
3. Ønsker du å sikre plassen din for hele semesteret velg da gjeldende “Start date” og siste “End date” til høyre via de to nedtrekksmenyer til høyre under “Recurring Options”.
Velg derefter “Make recurring reservation”.
4. Trykk “OK” til “You do not have enough credits for this recurring reservation. Would you like to make a purchase?”
5. Gjennomfør ønsket kjøp.
6. Ønsker du å melde deg på flere klasser gjentar du da punkt 2. og 3.
Har du kjøpt riktig kort for disse klassene vil du ikke blive sendt videre til punkt 4. og 5.
Viktig! Hvis du prøver å melde deg på en klasse som er full så kan du evt. prøve å melde deg på fra en senere uke (Punkt 2. trykk på pil til høyre ved “Week” øverst for å gå frem i tid). Det er mulig atdet er ledig plass senere i semesteret.

Subsdans tar ikke ansvar for feilpåmelding eller manglende påmelding. Det er elevens eget ansvar å sjekke om man er meldt på ønsket klasse.

—> VIDERE TIL PÅMELDING OG BETALING