Rafiki og Subsdans

Vi gir sårbare barn i Tanzania muligheten til å utvikle kreative ferdigheter for å løse fremtidens samfunnsproblemer.

Subsdans har inngått et samarbeid med den frivillige organisasjonen RAFIKI i Tanzania. Vi støtter deres overordnede mål om å styrke barn og unges livskvalitet gjennom dans og kreativ utfoldelse. I likhet med vår visjon om å gi barn og unge i Norge et trygt og lærerikt dansemiljø, samt utvikle de menneskelige verdiene hos den enkelte elev ønsker vi i Subsdans å gi de samme mulighetene til elevene i Tanzania. 

RAFIKI betyr VENN på Swahili, det lokale språket i Tanzania. Gi din støtte til våre VENNER  i Tanzania ved å kjøpe “RAFIKI-pakken” når du bestiller ditt kurs eller klippekort. 100 kr av ditt kjøp går uavkortet til et barn i Tanzania som får muligheten til å delta på danseklasser og andre kreative aktiviteter ved RAFIKI Senteret i et helt semester.  

RAFIKI har etablert et trygt tilholdssted der hver enkelt elev føler seg ivaretatt og løftet frem. Et sted de kan se opp til sine lærere og medelever, og et sted hvor kreativiteten kan blomstre, følelsene kan uttrykkes og selvtilliten vokse. Med vår utdanningsmodell som bygger på antroposofien lar vi elevene spire frem sitt fulle potensiale.

We believe in building faithful relationships with the local community, partners, students, teachers, and donors. If together we stay faithful, we are committing to create real change.” – RAFIKI    

“Grunnlegger og daglig leder av Rafiki er Hennie Benitt Kongsøre fra Jar, som både har undervist og danset på Subsdans. Vi har fått se prosjektet utvikle seg over flere år og synes det er et fantastisk arbeide de gjør. Det er en glede for Subsdans å inngå i dette samarbeidet som kanskje også etterhvert betyr at vi kan knytte bånd mellom våre og Rafiki sine dansende barn og ungdom.” – Camilla Tellefsen, grunnlegger av Subsdans

Les mer om RAFIKI på deres nettsider og gi et bidrag.