Kjøpsvilkår vår 2021

Klippe- og semesterkort for våren 2021 kan IKKE brukes i de fire ekstra uker, uke 21-24, da disse er en del av høstsemesteret 2020.

Subsdans forholder seg til de enhver tid gjeldende råd og anbefalinger for smittevern. Slik situasjonen er nå, kan dette medføre endringer i vårt planlagte klasse- og kurstilbud på relativt kort varsel. Det kan innebære endring av tidspunkt for klassen, endring av dag eller begrense avvikling av klasser og kurs i sin helhet.
Subsdans vil gjøre sitt beste for å oppretteholde en normal timeplan, men dersom vi blir pålagt å stenge i løpet av våren vil vi også gjøre vårt beste for å kompensere for tapt undervisning. Dette kan for eksempel skje gjennom forlengelse av semesteret og/eller online undervisning som vi også gjennomførte våren 2020.

Dersom vi blir pålagt å stenge og vår alternativ ikke er ok for deg som elev, kan du få refusjon for tapt undervisning. Et administrasjonsgebyr på 300,- vi tilfalle Subsdans.  I tillegg vil antall klasser du har meldt deg på frem til fysisk stengning av studioet trekkes fra det opprinnelige beløpet.
Som privat danseskole har Subsdans ingen kompensasjonsgarantier ved tapt inntekt knyttet til pandemien. Dermed er vi veldig sårbare for konkurs i disse utfordrende tider og håper på støtte og forståelse så vi kan fortsette tilbudet i mange år fremover.
Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og å følge anvisninger fra pedagoger og administrasjonen ved Subsdans.