Informasjon i forbindelse med Covid-19 (koronavirus)

SUBSDANS INNSTILLER ALL UNDERVISNING.
Vi ønsker å bidra til å minske risiko for smittespredning og innstiller all undervisning på ubestemt tid.
Subsdans følger anbefalte tiltak fra helsemyndighetene.
Vi følger utviklingen og oppdaterer løpende ift. gjenåpning.

(I henhold til https://subsdans.no/vilkar-og-betingelser/ vil manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure ikke utløse noen refusjon.)

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

———————
(English)
ALL CLASSES AT SUBSDANS CANCELLED FOR NOW.
We wish to contribute to lower the risk of spread of infection, and therefore all classes are canceled until further notice.

Subsdans follows the recommendations of the Norwegian health authorities.
We’re monitoring the situation and will post updates about reopening.

(According to https://subsdans.no/vilkar-og-betingelser/ cancelled classes caused by strike, lockout or force majeure will not lead to refund.)

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/