Hvorfor kan barn (4-9 år) ikke få prøvetime?

Kjære foreldre/foresatte.
Først og fremst så har vi full forståelse for spørsmålet og skjønner hvorfor man ikke har lyst til å melde barnet sitt på noe som man ikke vet om blir en suksess.
Det er ulike grunner til at vi ikke har prøvetime for barn og forhåpentlig vil dette gi noen svar.

Trygghet og faste rammer
Vi har blant annet dårlig erfaring med prøvetime fordi at det skaper mye uro i gruppen når en stor prosentdel av barna ikke går fast hver gang. Mye inn og ut av gruppen medfører en opplevelse av usikker energi og ny “første gang” hver gang. Spesielt i starten av semesteret. Vårt mål i begynnelsen av kurset er å skape faste, trygge rammer med en gang så barna har den beste platform til å utfolde seg på. Å kjenne igjen ansiktene, navnene, omgivelsene er viktig for disse trygge rammer.

Mentalitet/pedagogikk
Vi tror på et prinsipp om å prøve danseklassen ut mer enn én gang. Heller gi det en sjanse over en periode. Første gang er nytt og det er mange inntrykk å fordøye. Anden gang, tredje gang etc. er nye typer opplevelser og gjentakelsene av både de samme mennesker og de samme øvelser spiller en stor rolle her. Motivasjon og mestring henger tett sammen med moro og trygghet. Ikke alle, men mange barn må gå flere ganger for å få oppleve dette.
Vi tror at måten vi voksne snakker om det å prøve noe ut på er alfa og omega: “La oss prøve på mandag og se hva du synes” versus “da prøver vi dette halvår og ser hva du synes etter det er gått”. Vi voksne legger premissene for tankegangen til barna og de fleste tilfelle avhengig av alder tar vi beslutningene for dem enten direkte eller indirekte i måten vi snakker om tingene på. Å gjennomføre noe over tid selv om det er opp- og nedturer tror vi er en god ting å lære våre barn uanset.
Vi har noen faste elever som er veldig glade og motiverte for å danse hos oss, men som har noen dager uten lyst til å gå på dansing. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke liker opplegget men er mer slik livet er. Også for oss voksne.

Unntakelser
Det vil altid være unntakelser. Som sagt i helt starten så har vi full forståelse for usikkerheten omkring å melde barnet sitt på et helt kurs og betale for et helt semester hvis ikke det er riktig. Vi vet også at noen barn slår seg vrang og sånn er det bare. Vi opplever av og til at foreldre/foresatte sender barn på dansekurs nesten imot barnets egen vilje og her oppfordrer vi til refleksjonen omkring egen motivasjon på vegne av barnet eller om man tror barnet faktisk er klar for å gå på dansekurs med tanke på modenhet og danseglede. Vi tar uanset i mot alle med åpne arme og er tilgjengelige for dialog.